Otokopili Evraklar


Otokopili evraklar; Fatura, İrsaliye, Tahsilât Makbuzu, Tediye Makbuzu, Sipariş Formları, Adisyon, İş takip Formları, Reçete vb. evraklardır. Gelecek Basım olarak bu ve benzeri ihtiyaçlarınız kaliteli tasarım ve baskılarla cevap vermekteyiz...

Bu işler için gerekli belgeler;

Şirketler İçin;

  • Vergi levhası fotokopisi,
  • KDV veya G.V son aya ait tahakkuk fişi fotokopisi,
  • İmza Sirküleri,
  • Ticaret sicil gazetesi fotokopisi,

Şahıs Firmaları İçin;

  • Vergi levhası fotokopisi,
  • KDV veya G.V son aya ait tahakkuk fişi fotokopisi,
  • Kimlik fotokopisi,
  • İmza Beyannamesi,