Döviz Alım Satım Makbuzu


Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile yetkili müesseseler, döviz alış ve satışlarında döviz alım ve satım belgelerini düzenler ve kullanırlar. Vergi Usul Kanunu uyarınca düzenlenmesi zorunlu belgeler kapsamına alınmıştır. Ağırlıklı olarak döviz büroları tarafından kullanılır.